Skip to content
Carl Johan Johansson16 mar 20211 min read

4 snabba frågor med Carl Johan Johansson

Vad lockade dig att börja på Centigo? 


Efter mer än 15 år som egenföretagare och konsult sökte jag ett sammanhang för att utforska nya möjligheter och kanske framför allt för att bli del av något större. Att bygga något gemensamt med andra. Samtidigt trivdes jag väldigt bra med självständigheten som egenföretagare och var frågande till hur jag skulle passa in i en traditionell organisation. Jag fastnade för Centigo med sin nytänkande vision och strategi för framgångsrikt företagande via Business Wellness.

För mig är Centigo en perfekt blandning mellan att verka som egenföretagare och att arbeta i en större organisation.

Vad är det bästa med att jobba inom Health & Public?

 

Människor som valt att jobba inom Health & Public är ofta mycket engagerade personer som har ett tydligt syfte och som brinner för sina arbetsuppgifter. Det är väldigt inspirerande att tillsammans med dessa människor skapa nya anpassade system och arbetssätt som hjälper användaren i praktiken, ofta i kritiska situationer.

Vilka frågeställningar tror du kommer att vara viktigast inom Health & Public på fem års sikt?

 

Digitalisering och samordning. Likt samhället i stort tvingas organisationer inom Health & Public genomföra stora förändringar. En digital transformation. Användarna ställer större krav på lättillgängliga, digitaliserade lösningar där information och funktion finns tillgänglig oavsett kanal eller ursprung.

För att klara pågående transformation till framtidens informationssamhälle är det avgörande för organisationer inom Health & Public att:

  • besvara hur verksamhetsomvandlingen som pågående digitalisering innebär skall genomföras på bästa sätt för att möta kundens behov 
    finna lösningar för samordning av informationsmängder och system mellan organisationer för att kunna erbjuda användaren en sömlös och effektivt kundresa

 

Finns det något inom Public & Health som du brinner extra mycket för?

 

Att tillsammans med uppdragsgivaren identifiera behov och med utgångspunkt från teorier och tekniska lösningar skapa system och genomföra verksamhetsförändring som på riktigt påverkar människors liv.


avatar

Carl Johan Johansson

RELATERADE ARTIKLAR