Skip to content
Alexander Orrgren
Alexander Orrgren11 okt 20221 min read

4 snabba med Alexander Orrgren

Alexander Orrgren är managementkonsult inom Financial Services. I det här blogginlägget delar han med sig av vad han gör på Centigo och vad det innebär för honom att arbeta ambitionsdrivet och med kollektivt ledarskap.

Vem är Alexander och vad gör du på Centigo?

Jag började på Centigo våren 2022 och tillhör affärsenheten Financial Services. Framför allt kommer jag arbeta med att hjälpa kunder i den finansiella sektorn att ta hjälp av digitaliseringen för att kunna bli mer konkurrenskraftiga. Innan Centigo var jag tre år på ett annat konsultbolag där jag ingick i ett team som fokuserade på erbjudanden riktade mot IT-organisationer i form av att stötta med operativmodeller och strategi. Innan det jobbade jag på en mindre niche-bank som projektledare för utveckling av nya digitala produkter.

Centigo är en chefslös organisation, vilka fördelar och utmaningar ser du med det?

Fördelarna med en chefslös organisation ser jag dels är att det blir mindre distans i hierarkier och att organisationen blir mycket mer snabbfotad. Detta ger en större närhet mellan de anställda och en tydligare samhörighet.

Utmaningarna tror jag mest är kopplade till ansvarsfrågan. Det ställer högre krav på varje individ och att det kollektiva ledarskapet fungerar även i svårare tider. Vi kommer ur en tuff period med till exempel en pandemi som satte press på organisationen men Centigo har bevisat att organisationen även klarar det tack vare ett starkt kollektiv.

Vem tror du skulle trivas i en chefslös organisation?

Jag tror att en person som klarar av att vara självgående och ta eget ansvar är den som trivs bäst i en chefslös organisation. Du behöver kunna vara ledare både över dig själv och samtidigt bidra till helheten i form av att agera ledare tillsammans med andra.

Kollektivt ledarskap och att jobba ambitionsdrivet, vad är det för dig?

För mig handlar det om att få en stor frihet som också innebär ett större ansvar. Till exempel frihet i att få styra över vilka projekt som jag vill göra betyder att jag får vara med att påverka, men det leder också till att jag behöver vara en ledare över mig själv där jag inte bara kan förlita mig på andra. Jag tycker också att det handlar om att vi är som bäst tillsammans som ett kollektiv. Även om vi har stor frihet som individer så är det tillsammans vi utvecklas på bästa sätt och levererar störst värde.

avatar

Alexander Orrgren

RELATERADE ARTIKLAR