Skip to content
Henrik Löfgren22 feb 20222 min read

Fyra snabba med Henrik Löfgren

Henrik är managementkonsult inom Health & Public och berättar om varför han kom till Centigo och vad han brinner för i sitt arbete.

Vad lockade dig att börja på Centigo?

Jag lockades av flera saker. Den platta och ansvarsfrämjande strukturen, det entreprenöriella och expansiva förhållningssätten, alla inspirerande människor och viljan att åstadkomma bra saker på såväl konventionella som experimentella sätt. Det var också väldigt intressant att se och förstå hur en organisation utan chefer fungerar. Efter 14 år i bolaget börjar jag förstå att det faktiskt funkar väldigt bra och att det tar fram det bästa hos människor.

Vad är det bästa med att jobba inom Health & Public?

Det finns många saker som är bra med Health & Public. Men det som är mest påtagligt är att vi får jobba med väldigt spännande uppdrag i väldigt intressanta organisationer. Uppdragspaletten är mångfacetterad och det finns något för alla att ta tag i. Sen uppskattar jag särskilt den entreprenöriella andan som präglar hela affärsenheten. Vi uppmuntrar och utmanar varandra hela tiden att testa nya saker och att utvecklas i riktningar som man kanske inte såg som självklara tidigare.
En annan sak jag gillar är att vi är branschinriktade. Det innebär att vi inte behöver begränsa oss till specifika typer av uppdrag, utan vi har möjlighet och förmåga att ta oss an de flesta uppdrag och utmaningar som våra kunder står inför.

Vilka frågeställningar tror du kommer att vara viktigast inom Health & Public på fem års sikt?

Det börjar kännas lite gammalt att säga att digitaliseringen kommer vara ett fokusområde. Men så är det, och så kommer det fortsatt vara. Det jag ser kommer komma i allt större utsträckning är behovet av att hjälpa och inspirera våra kunder i hur de drar nytta av det nya, digitaliserade, normala. När digitala tjänster, verktyg och funktioner är lättillgängliga, är det lätt att dras med utan att i grunden tänka igenom vad som verkligen är viktigt - varför man ska digitalisera, vad man ska digitalisera och hur man ska arbeta och tänka för att dra nytta av omställningen.

Finns det något inom Public & Health som du brinner extra mycket för?

Svårt att peka ut en specifik sak. Internt brinner jag för att vara med och utveckla affärsenheten så vi är och förblir relevanta för våra kunder. Det kan handla om att introducera nya arbetssätt, nya angreppssätt, nya kollegor, nya typer av uppdrag och nya kunder.

Externt brinner jag för att inspirera våra kunder att våga tänka nytt. Våga utmana sig själva, våga testa nya saker och att våga arbeta på nya sätt. Omvärlden förändras ruskigt snabbt, och såväl vi som våra kunder behöver vara spänstiga nog att kunna följa med i den utvecklingen.

avatar

Henrik Löfgren

RELATERADE ARTIKLAR