Skip to content
Noah Freiman31 maj 20221 min read

4 Snabba med Noah Freiman

Noah Freiman började nyligen på Centigo. Nu berättar han om varför han valde att börja på Centigo och vad han brinner för i sitt arbete.

Vad lockade dig att börja på Centigo?

För mig har det alltid varit viktigt att jag får utrymme till att växa och följa mina ambitioner. Detta är något jag får på Centigo och här uppmanas jag konstant till personlig utveckling. Samtidigt har Centigo en professionell kundbas som gör att det finns spännande uppdrag av hög kvalitet att arbeta med. Jag är också medveten om hur mycket man kan påverkas av de personer man har runt sig, och det gläder mig att jag då kan omge mig med trevliga och kloka kollegor som bidrar med inspiration och motivation dagligen.

Vad sysslade du med innan du kom till Centigo?

Jag har en relativt annorlunda bakgrund i jämförelse med resterande medarbetare på Centigo. För cirka 1 år sedan tog jag examen från Konstfack (Bachelor of Fine Arts) och parallellt med det har jag drivit en tech-startup inom bostadsindustrin i några år. Här har jag varit ansvarig för såväl den kreativa som tekniska delen. Allt från analyser och interaktiva prototyper till att sjösätta våra MVP:er tillsammans med vårt utvecklingsteam i Indien.

Hur skulle ett optimalt kunduppdrag se ut för dig? 

Uppdrag där jag får vara innovativ och arbeta med allt från ledarskap till problemlösning tycker jag är otroligt stimulerande. Jag brinner extra för fintech och startups där jag kan dra nytta av mina erfarenheter inom design, innovation och entreprenörskap. För mig är det också viktigt att företagen har goda värderingar och helst arbetar utifrån en cirkulär affärsmodell.

Vilka frågeställningar inom design tror du kommer vara viktigast på fem års sikt? 

Något som redan är aktuellt men som jag tror kommer få större genomslag inom snar framtid är vikten av inkluderande design. Med digitaliseringen som katalysator kan vi se hur nya innovativa digitala produkter och tjänster blir en del av vår vardag. Men det kan samtidigt medföra verkliga behov och problem för personer med någon form av funktionshinder. Här tror jag att de företag som anammar detta har mycket att vinna. Dels för att det är rätt av moraliska och etiska skäl, dels för att nå fler marknadsandelar och på så vis också bli allt mer konkurrenskraftiga. - Ett område som jag snuddar vid i mitt examensarbete från Konstfack.

______

Läs mer om Noahs examensarbete från Konstfack

Bachelor thesis Noah Freiman

avatar

Noah Freiman

Chat BWG Product owner & Centigo Business Consultant

RELATERADE ARTIKLAR