Skip to content
Bild på Robin Hagberg
Robin Hagberg11 jan 20221 min read

4 snabba med Robin Hagberg

Robin Hagberg är nybliven managementkonsult inom Financial Services. Nu berättar han om varför han valde att börja på Centigo och vad han brinner för i sitt arbete.

Vad sysslade du med innan du kom till Centigo?

Jag kommer senast från ett managementkonsultbolag där jag arbetade med framför allt tillväxtrelaterade frågeställningar, affärsutveckling, strategiuppdrag och digitala transformationer.

Vad lockade dig att börja på Centigo?

Personligen var jag i en situation där jag kände att det var viktigt för mig att hitta en relevant arbetsgivare som kunde erbjuda mig en fortsatt brant utvecklingskurva efter mina första år som managementkonsult, detta upplevde jag Centigo kan erbjuda och mer därtill.

Vad är det bästa med att jobba inom Financial Services?

Finansbranschen befinner sig i en stark utvecklingsfas med stort fokus på att kapitalisera på digitaliseringens möjligheter, detta område ringar Financial Services väl in där vi tillsammans med våra kunder bidrar till en lönsam tillväxt.

Vilka frågeställningar inom Financial Services tror du kommer vara viktigast på fem års sikt?

Frågeställningar kopplat till den accelererande digitaliseringen är sannolikt ett fortsatt tongivande område även framgent. Vidare präglas Financial Services av en hög innovationstakt som ställer höga krav på att skapa flexibla och decentraliserade organisationer som kan hantera och nyttja den dramatiska utvecklingen.

avatar

Robin Hagberg

RELATERADE ARTIKLAR