Skip to content
Sarah Rosendahl11 maj 20212 min read

4 snabba frågor med Sarah Rosendahl

Sarah Rosendahl är managementkonsult inom Health & Public och berättar om varför hon kom till Centigo och vad hon brinner för i sitt arbete.

Vad lockade dig att börja på Centigo?

Jag träffade Hans Jonsson, medarbetaransvarig på Health & Public, första gången för tre år sedan. Vi hade ett samtal om förändringsbehov i organisationer och samhälle, och hur Centigo svarade på dessa behov. Vi pratade också om hur Centigo arbetade internt, vilka värderingar som styr och vad Business Wellness är. Jag kände att allt var väldigt mycket i linje med vad jag ville åstadkomma och hur jag ville jobba, men av olika skäl tog det tre år till tajmingen var rätt.

Vad är det bästa med att jobba inom Health & Public?

Jag drivs av att göra skillnad för människor och i samhället i stort, och att stötta offentlig sektor att utvecklas på olika sätt känns som ett av de bästa sätten att nyttja min kompetens och kapacitet. Till det kommer det positiva med att vara en del av ett sammanhang av otroligt trevliga och professionella kollegor.

Vilka frågeställningar tror du kommer att vara viktigast inom Health & Public på fem års sikt?

Digitalisering är förstås drivande i många av de förändringar som planeras och genomförs, men jag ser också stora behov av nya sätt att organisera. Vi behöver klara av att driva verksamhet effektivt utan att människor drabbas av långvarig stress och ohälsa. I nuläget kan vi se en oroande ökning i antal sjukskrivningar för psykisk ohälsa – när vi kan ha, och borde ha, organisationer som skapar engagemang, välmående och utveckling på alla nivåer, från individ via grupp och organisation, till system och samhälle. Vi behöver även se till att klara av en ökande komplexitet, vilken skapar behov av att vara anpassningsbara och att bli bättre på att samskapa med andra aktörer, även tvärsektoriellt. Agila arbetssätt, tillitsbaserad styrning med t.ex. självstyrande team, nätverksorganisationer och –samarbeten kommer utmana traditionella tankar och arbetssätt och troligen skaka om byråkratin på ett positivt sätt.

Finns det något inom Public & Health som du brinner extra mycket för?

Jag finner mitt engagemang överallt där jag kan göra skillnad för människor, vare sig det handlar om förbättrad arbetsmiljö, en tydligare styrning, bättre förutsättningar genom bättre IT-miljö och digitala verktyg, eller teamutveckling och en starkare kultur. Men, jag brinner lite extra för barn och ungdomar, vilket gör att skolutveckling och skoltransformation har blivit lite av ett specialintresse för mig där jag hoppas kunna göra skillnad både i mitt jobb och genom mitt ideella engagemang.

 

avatar

Sarah Rosendahl

RELATERADE ARTIKLAR