Skip to content
Daniel Granath26 apr 20232 min read

Centigos nya stjärnrekrytering - Helena Dykes

I april startade den erfarne och mångfacetterade Helena Dykes sin resa på Centigo. Helena har en lång erfarenhet från att driva grön omställning, både från större bolag där hon har axlat flera olika ledande roller igenom olika verksamheter, till styrelsearbete i små- och medelstora energikoncerner och start-up verksamhet inom sektorer där energi har stor påverkan på affären. Nu ansluter hon Centigos affärssatsning inom Energy Management och förstärker upp med sina erfarenheter och kunskaper från branschen. I blogginlägget får vi höra mer om vad Helena tänker om energibranschen och hennes ambitioner på Centigo. 

Hej Helena! Berätta, varför valde du Centigo? 

Den moderna kulturen, det professionella engagemanget och den breda kunskapsbasen. Jag brinner för att driva företag mot en mer hållbar framtid. När samhälle och industri accelererar energiomställningen innebär det stora utmaningar, men öppnar också upp för nya affärsmöjligheter. Centigos satsning på att vara ett stöd till företag i omställningen mot ett fossilfritt och elektrifierat samhälle är något jag ser fram emot att arbeta med tillsammans med kollegorna för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder. 

Vilka frågeställningar tror du kommer att vara viktigast inom energiområdet på fem års sikt?  

De senaste årens omställningstakt i samhället och en ökad medvetenheten inom hållbarhet har ställt krav på energibolagen att ställa om till fossilfria verksamheter, nya affärsmodeller och samarbetsformer med andra branscher. Rysslands invasion av Ukraina fick en påverkan på den europeiska energimarknaden som ingen kunnat föreställa sig och ökade medvetenheten för energifrågorna inom hela samhället. Extra utmanande för samhället och industrin i omställningen mot ett fossilfritt och elektrifierat samhälle blir dagens höga elpriser och den höga inflationen, samtidigt som det öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

De bolag inom energisektorn och andra sektorer där energi har stor påverkan på affär och verksamhet som idag är framgångsrika i att bygga konkurrenskraft, utveckla nya strategier, förbättra verksamheten och skapa effektivare organisationer kommer vara vinnarna i det framtida energilandskapet. För att bli framgångsrika i sin transformationsresa blir digitaliseringen och olika former av sektorsamarbeten stora möjliggörare för att nå uppsatta mål, samtidigt som affärsmodellerna måste förändras och verksamheten med dem. 

Vilka uppdrag ser du fram mot att jobba med på Centigo?

När energiomställningen accelererar innebär det stora utmaningar, men öppnar också upp för nya möjligheter för aktörer både inom och utanför energisektorn. Centigo har lång och bred erfarenhet av transformationer inom energiområdet. Att hjälpa företag och organisationer att navigera genom de många utmaningarna som ligger framför oss och att hitta lösningar i den gröna omställningen som fungerar för just dem är något jag ser mycket fram emot. 

Diden Tiwana, Partner på Centigo, berättar att rekryteringen av Helena går i linje med Centigos fortsatta satsning inom området Energy Management. ”Vi ser en kontinuerligt ökande efterfrågan från våra kunder om stöd i att driva förändring inom energiområdet, både i energisektorn och andra sektorer där energi har stor påverkan på affär och verksamhet. I takt med digitaliseringen öppnas möjlighet att accelerera sin transformation genom att arbeta både kund- och marknadsorienterat och samtidigt mer datadrivet och effektivt för att stötta verksamheten att nå sina mål."

Vidare berättar Diden: "Med 15 år i branschen är Helenas erfarenhet och kunskap en stor tillgång för Centigos fortsatta satsning inom energiområdet. Hon är en senior ledare med lång branscherfarenhet av den gröna omställningen och vi ser fram emot att med Helena ombord kunna leverera ännu högre värde till våra kunder inom detta område”. 

Varmt välkommen till Centigo Helena, vi ser fram emot att fortsätta utveckla Centigos affärssatsning inom energiområdet tillsammans med dig! 

Kontakta Helena Dykes

 

avatar

Daniel Granath

RELATERADE ARTIKLAR