Skip to content
Christoffer Lidén05 sep 20211 min read

Tre snabba med Miriam Åkerblom

Vem är du och vad gör du på Centigo?

Jag är en nyfiken person med stort intresse för ledarskap och agila arbetssätt. Jag började på Centigo i våras och jobbar som produktägare inom e-handel för en dagligvaruhandlare. Utöver produktägarrollen har jag och min kollega Amanda Sandén precis tagit över stafettpinnen för marknadsfunktionen inom min affärsenhet Retail. Och sen är jag stolt medlem i Dancigo, det får jag inte glömma att nämna!

Vad lockade dig att börja på Centigo?

Jag lockades av det ambitionsdrivna, där kunskapsdelning och utveckling är centrala delar. Att inspireras av andra är det bästa som finns och inom Centigo finns det så otroligt många individer att inspireras och lära av.
Under rekryteringsprocessen fick jag träffa flera av mina blivande kollegor och det var mycket uppskattat från min sida. På så vis fick jag möjlighet att själv bilda mig en uppfattning och det stack ut jämfört med andra processer jag varit i. Hur man rekryterar säger en hel del om kulturen.

Framgångsfaktorer för agila projekt?

För mig är agilitet ett mindset och ibland hör jag att det förväxlas med att göra saker adhoc. En bra utgångspunkt för framgång är att sätta en långsiktig vision och att kommunicera värdet och effekterna man vill uppnå. Genom att föra en nära dialog fångar man upp krav och nya idéer kontinuerligt och har möjlighet att korta ner feedbackloopen. Sen måste man våga lita på processen och teamets förmåga, även om det ibland kan kännas lite skrämmande om man är van vid ”vattenfall”.

avatar

Christoffer Lidén

Managementkonsult

RELATERADE ARTIKLAR