Skip to content
Ebba Hult_centigo-1-1
Hans Jonsson13 dec 20182 min read

Ebba Hult brinner för att transformera hälso- och sjukvården

Ebba Hult brinner för transformationen av hälso- och sjukvården där vården organiseras utifrån patientens helhetsbehov och där utfallsmått som är viktiga för patienten mäts och följs upp.

Från januari 2019 är Ebba senior rådgivare på Centigo och en av dem som leder vårt tankearbete kring hur vården kan strukturera och ta sig an digital transformation. Vården behöver ges ännu bättre förutsättningar att genomföra sitt uppdrag och samtidigt göra det enklare att involvera patienten.   

Hej Ebba, varför har du valt Centigo som din nya plattform?

Min erfarenhet av att arbeta med dessa frågor är ju först och främst internationell. Under mina uppdrag i fler än tio länder, har jag sett organisatoriska utmaningar samtidigt som det finns möjligheter till stora resultat. För att snabbt lyckas behöver vårdens aktörer hjälp av någon med bred kompetens och stora resurser. Centigo är en stark värderingsstyrd aktör i Sverige inom förändringsledning och genomförande med ambitionen att fortsätta växa nationellt och internationellt. Detta, i kombination med att Centigo siktar på att bli en av de ledande aktörerna inom Hälso- och sjukvård tilltalar mig väldigt mycket.  

Våra värderingar och ambitioner stämmer överens och jag delar också Centigos uppfattning att den personcentrerade vården bör vara utgångspunkten för den digitala transformationen av vården.  Digitaliseringen i kombination med den kunskaps- och teknikutveckling som pågår inom det medicinska fältet utmanar den traditionella organiseringen av hälso- och sjukvården, i Sverige och internationellt. Förändringarna är omfattande och gäller både vad som kan åstadkommas rent medicinskt, hur man organiserar verksamheterna och hur man involverar patienter och närstående. Centigo har kompetensen, erfarenheten och viljan att lösa många av hälso- och sjukvårdens utmaningar och därför var det ett enkelt beslut att bli en del av Centigo.

Hur ser du på värdebaserad vård och vilka är dina erfarenheter av den?

Värdebaserad vård handlar om att öka värdet för patienten genom att tydligt fokusera på patientens helhetsbehov och hela resan genom vården. Det innebär att involvera patienten i utformningen av vården och skifta fokus från ”What’s the matter with you?” till ”What matters to you?”

Att mäta och följa upp utfallsmått som patienter varit med och tagit fram, och som är viktiga och relevanta för dem, är av central betydelse för att veta hur det faktiskt går för patienten. Värdebaserad vård innebär också möjligheter och nya samarbeten för medtech- och läkemedelsindustrin när de kan erbjuda innovationer som direkt leder till bättre utfall för patienten.

Transformationen av hälso- och sjukvården kan accelereras genom nationell och internationell samverkan runt kvalitetsstyrning och utfallsmått och genom digitaliseringens kraft. Här ser jag att Centigo har en viktig roll att spela som förändringsledare och facilitator.

Läs artikeln: Centigo satsar på hälso- och sjukvård

avatar

Hans Jonsson

Partner | Offentlig sektor

RELATERADE ARTIKLAR