Skip to content
Ida Hellqvist05 sep 20232 min read

Kommunalt insamlingsansvar av förpackningar från årsskiftet – är kommunerna redo?

Från den 1 januari 2024 träder Förordningen om producentansvar för förpackningar (2022:1274) i kraft, vilket innebär att kommunerna tar över insamlingsansvaret av förpackningar från dagens aktörer (till exempel Förpackningsinsamlingen). I praktiken innebär detta att kommunerna från och med nyårsdagen ansvarar för att tömma de gröna behållare som står placerade på ca 5 000 återvinningsstationer runtom i Sverige. Det innebär också att 50 000 kontrakt med entreprenörer för fastighetsnära insamling är uppsagda från årsskiftet och att kommuner måste säkerställa att alla som har fastighetsnära insamling idag – till exempel bostadsrättsföreningar och fastighetsägare – kommer kunna fortsätta ha det. Detta är en samhällsomvälvande förändring som faktiskt kommer att ske över en natt. För att vi inte ska vakna upp på nyårsdagen till ett kaos med överfulla återvinningsstationer gäller det att kommunerna är redo.

Tre omedelbara steg

Det nya ansvaret innebär många uppgifter för kommunerna, men de som bör ha högst prioritet just nu är att;

1. Upphandla entreprenörer

Merparten av kommunerna har redan köpt behållarna på återvinningsstationerna inom sina områden, vilket är ett utmärkt första steg. För att bibehålla ett fungerande återvinningssystem och undvika systemkollaps måste kommunerna upphandla entreprenörer för insamling av förpackningar och säkerställa god standard och funktion på återvinningsstationerna. Om upphandlingen fortfarande ligger på en “att göra”-lista hos kommuner är det hög tid att ta tag i arbetet. Nyårsafton närmar sig med stormsteg och kommuner behöver ta höjd för tidsåtgången att väga flera olika perspektiv, annat än bara pris, i upphandlingsprocessen. Andra parametrar för att utvärdera kvalitet, som även syftar till att säkra långsiktighet och styrning mot uppsatta materialåtervinningsmål, bör också ingå som utvärderingsgrund i valet av entreprenör.

2. Besluta och meddela om omlastningsstation

Kommunerna behöver även fatta beslut om och meddela Naturvårdsverket (NVV) var de kommer att ha sina omlastningsstationer, där insamlade förpackningar lämnas över till producentansvarsorganisationerna för återvinning. Detta är en uppgift som behöver ske för att producentansvarsorganisationerna i sin tur ska kunna säkra materialflödet av förpackningar i resterande del av logistikkedjan.

3. Informera om sortering

Från den 1 januari 2024 ska kommunerna årligen ta fram lättillgänglig information till hushåll, verksamheter och allmänhet om skyldigheten att sortera, hur sorteringen ska gå till, hur man kan förebygga förpackningsavfall, hur man kan bidra till ökad materialåtervinning och hur mycket som sorteras i kg/invånare. Här finns goda möjligheter till samordning mellan kommunerna, både ur ett resursbesparingsperspektiv och för att nå ut till medborgare på ett enhetligt sätt. Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige bistår med kommungemensamma initiativ för kommunikation i förändringsarbetet.

Vi stöttar på resan mot ett hållbart och cirkulärt samhälle

De närmaste åren kommer kräva att alla aktörer i både kommuner och näringsliv som påverkas av Förordningen om producentansvar för förpackningar (2022:127) agerar snabbt för att anpassa sig till dessa förändringar. Vi på Centigo har arbetat både strategiskt och praktiskt med förordningen. Dessutom har vi stor erfarenhet av samordning, upphandling och förändringsarbete i både offentliga och privata verksamheter. Vi står gärna till tjänst för kommuner och andra aktörer som ännu inte är helt redo inför det kommunala insamlingsansvaret som träder i kraft när nyårsklockan ringer.

Fotograf: Jenny Brolin

Kontakta Ida Hellqvist

avatar

Ida Hellqvist

Energy Management

RELATERADE ARTIKLAR