Skip to content
Padraic Dempsey15 mar 20232 min read

Vad är kostnaden för bristande kvalitet? - COPQ

Under 90-talet uppskattade forskning, huvudsakligen baserad i USA, att kostnaderna för bristande kvalitet översteg 20 % av försäljningsintäkterna. Denna siffra har sedan dess diskuterats flitigt och bör rimligtvis ha förbättrats under tiden som passerat, men uppskattas trots det till ungefär 15 % av försäljningsintäkterna idag. Många företag kommer att ha kvalitetsrelaterade kostnader inom intervallet 15-20 % av försäljningsintäkterna, medan andra kommer se denna kostnad vara så hög som upp till 40 % av försäljningsintäkterna. Frågan man måste ställa sig är: What is Cost of Poor Quality (COPQ)? | ASQ

Under de senaste åren har klyftan mellan vad som är teoretiskt möjligt och praktiskt genomförbart vuxit sig större. Alla företag har inte tillräckligt stor omsättning för att spara 400 MSEK på 4 veckor, medan det å andra sidan finns en uppsjö av exempel på bolag som misslyckats med att inse att kostnaderna för bristande kvalitet (COPQ) fortfarande är höga.

Så föreställ dig att ditt företag, oavsett bransch, har en försäljning som uppgår till 100 MSEK. Med ovan nämnda exempel finns det förutsättningar för att spara in 15 MSEK i kvalitetsrelaterade kostnader. Tänk vad denna besparing skulle kunna göra för resultatet, investerare och aktiekursen. Föreställ dig nu hur svårt det är att samla ledningsgruppen för att diskutera detta och med några av riktlinjerna skapa er egen version av COPQ-isberget, baserat på era kostnader och ineffektivitet.  Jag vågar påstå att ytterst få skulle anta denna utmaning, då det kräver ett tankesätt där man kritiskt vågar utmana sig själv för att se vad som är möjligt och nödvändigt. För den som antar utmaningen väntar däremot betydande insikt och obevekliga möjligheter till förbättring.

Att komma i gång är enkelt, allt du behöver är en tom whiteboard där du listar alla möjliga kostnader inom företaget som ledningsgruppen kan tänkas vara intresserade av. Några av dessa finns i resultaträkningen, andra i balansräkningen och övriga kan vara svårare att finna då de är dolda av rädsla för att påtalas (FOFO – Fear of finding out).

Nästa steg är att prioritera vilka av dessa kostnader som är pengar som ligger och väntar på att bli räddade, några behöver beräknas, några är rena gissningar och några är baserade på rykten. Oavsett vad bör insikterna generera en vilja att ta ett steg i rätt riktning och arbeta för att minimera kostnaderna där möjligheten finns. Ta en kalkylerad risk och spara miljoner, samtidigt som du förbättrar din kundnöjdhet, din interna sammanhållning och ditt resultat. Vad du får är en metodik som bara fortsätter att ge.
Strävar du efter perfektion?

Centigo har utvecklat en metodik som i kombination med exempelvis Six Sigma, Lean eller Kaizen och Kaizen-events, skapar obevekliga möjligheter för tillväxt av affär och marginaler. I ett program som heter Engage to Enable beskrivs stegen för att ta dig på resan mot gränslösa förbättringar. Om du är intresserad av att veta mer uppmuntrar vi dig att kontakta oss, där vi tillsammans pratar om din resa och möjligheterna vi kan utforska tillsammans.

 

Kontakta Padraic Dempsey!

 

 

avatar

Padraic Dempsey

RELATERADE ARTIKLAR