Skip to content
andrew-kambel-269602-unsplash-1
Evelina Bergström29 maj 20192 min read

The need of speed or the need of green: Värdet av green last mile deliveries

Klick, köp och leverans om tre dagar… Tre dagar? Varför inte imorgon? I dagens kamp om e-handelskunderna är speedy fulfillment inte enbart ”nice to have” utan ett viktigt ”need to have”. Generation Z:a och Millennials ökade krav på snabba leveranser har gjort att retailers i allmänhet och e-handlare i synnerhet det senaste decenniet fokuserat på ”the last mile problem”. Konsumenter efterfrågar dock inte längre enbart snabba och flexibla leveranser – utan i allt högre utsträckning även gröna sådana. Hur kan vi då lösa den paradoxala problematiken med snabba och hållbara transporter? Och finns det någon lönsamhet i gröna lösningar?

E-marknadens värde

2018 var ett historiskt år för e-handeln. Den svenska marknaden växte med 15 procent och e-handelsförsäljningen uppgick till hela 77 miljarder kronor. Siffran väntas klättra till rekordhöga 88 miljarder under 2019. Samtidigt innebär en växande e-handel ett ökat behov av transporter och därmed ökade utsläpp och negativ miljöpåverkan. Ofta är det den sista sträckan i försörjningskedjan, det vill säga ”the last mile”, som är den minst effektiva och mest förorenande delen. Något som de facto går att undvika med smarta, hållbara och integrerade lösningar.

Trenden mot grönare last mile lösningar var något som hamnade i fokus under årets världsledande teknikmässa ”Consumer Electronics Show” (CES), där såväl vätgasdrivna cyklar med nollutsläpp och förarlösa så kallade ”Delivery dogs” presenterades som potentiella leveransmedel. Idag används ju redan robotar och elbilar under ”first mile” av försörjningskedjan, så varför inte också under sista? Gröna leveranslösningar, exempelvis via cykel, är dock ofta förenat med längre väntetider – något som inte faller i samklang med Millennials eller generation Z:as on-demand kultur där produkter och tjänster aldrig är längre än ett knapptryck bort.  Snabba leveranser har därför blivit ett viktigt konkurrensmedel i kampen om e-handelskunderna.

Responsible consumerism

Om vi ska tro retailexperten Pamela Danzigers senaste insikter så är 2019 året då ”…responsible consumerism goes mainstream”. Konsumenter kommer alltså att – på riktigt – i högre utsträckning än någonsin efterfråga miljövänliga alternativ där last mile blir en alltmer central del av leverenskedjan. Svenska konsumenter efterfrågade detta redan 2018, då e-barometerns undersökning visade att 8 av 10 konsumenter faktiskt är villiga att vänta två dagar extra förutsatt att leveransen är miljövänlig. Samtidigt trodde endast 4 av 10 e-handlare att konsumenterna var villiga att uppoffra snabba leveranser mot miljövänliga transportalternativ. Med andra ord finns det en stor diskrepans mellan vad företag tror konsumenter efterfrågar och vad konsumenter faktiskt efterfrågar avseende miljövänliga alternativ.

Viktigt att påpeka är dock att en vilja av att göra något nödvändigtvis inte översätts till faktisk handling. Enbart 2 av 10 kunder är nämligen villiga att öppna plånboken och betala extra för miljövänliga leveranser. Hur går det ihop? Våra hemklickade varor ska levereras på ett hållbart sätt – men vi vill inte betala för det(?!)

En hållbar affärslösning?

En hållbar affärslösning kan inte enbart vara miljömässigt och socialt hållbar, utan måste som bekant även vara ekonomiskt hållbar. För att vi tillsammans ska uppnå en grönare värld behöver vi som otåliga konsumenter fatta miljösmarta beslut och faktiskt betala för det. Annars finns ingen möjlighet för företag och organisationer att erbjuda gröna leveransalternativ. Vi kan med andra ord inte både äta kakan och ha den kvar.

Som konsumenter kan vi påverka den gröna utvecklingen och företagen har kraften som krävs för att skapa en riktig förändring. I sann marknadsekonomisk anda driver efterfrågan lönsamhet och den dag konsumenters otålighet balanseras med viljan att betala kommer marknaden inse det sanna värdet av green last mile deliveries.

Nyfiken att veta mer eller bolla inlägget? 

Kontakta Evelina Bergström

 

avatar

Evelina Bergström

Managementkonsult

RELATERADE ARTIKLAR