Skip to content
Innovation_centigo-1
Tobias Enholm10 feb 20201 min read

Vad är din personliga affärsmodell?

Som konsult arbetar man ofta med att hjälpa kunder utveckla deras organisation, affär, eller sätt att arbeta. Men vi är många som skulle ha nytta av att beskriva vår personliga affärsmodell.

Det finns många metoder och verktyg som stöttar organisationer med sitt strategiarbete. Business Model Canvas är ett välkänt sätt för organisationer att beskriva vad de gör, för vem och på vilket sätt de gör detta. Men kan du som individ svara på vad du gör? för vem? och på vilket sätt?

Jag tog hjälp av Business Model Canvas för att formulera min personliga affärsmodell. En förenklad version av min Canvas som den som den ser ut idag:

BMC till Blogg

Tre key takeaways:

 1. Att rita din personliga Business Model Canvas är ett bra verktyg för att leda din personliga utveckling, och kan användas vid ambitionssamtal med dina kollegor (eller chefer om du har sådana)
 2. Att formulera vilka som är dina kunder och vilket värde du personligen skapar stärker din förmåga att leverera till dessa
 3. Att beskriva Canvasens olika delar gör det uppenbart vart du behöver göra förändringar:
  1. Kanske inser du att de aktiviteter du utför inte är i linje med dina intressen och förmågor och att du bör ändra på vad du gör
  2. Att du har mjuka kostnader du inte är villig att ta, som att tappa tid med din familj eller en för hög stressnivå
  3. Att du vill arbeta med andra kunder än de du gör idag, och att detta helt vänder på din personliga affärsmodell
  4. Och mycket mer…

Centigos och min ambition matchar på många områden och därför har jag goda möjligheter att kunna leverera med min personliga affärsmodell genom Centigo. En stor anledning till detta är att Centigo är ambitionsdrivet, vilket innebär att jag har en stor påverkan på vad jag gör, för vem och på vilket sätt.

Om du också vill arbeta med stort eget ansvar och påverkan så klicka in på Centigo.se och sök till oss.

Vill lära dig mer om Business Model Canvas eller Business Model You så Googla Business Model You eller köp boken med samma namn.

Du kan också kontakta mig på tobias.enholm@centigo.se så berättar jag mer.

avatar

Tobias Enholm

RELATERADE ARTIKLAR