Skip to content
Centigo15 feb 2023< 1 min read

White paper: Hur datamoget är svenskt näringsliv idag?

Trots en allt större investeringsvilja och prioritering av bolags analysförmågor på senare år kämpar svenskt näringsliv att nå högre analysinsikter. Vår studie visar att bolag till stor del primärt använder sin analysverksamhet för att analysera historisk utveckling, där mer slagkraftiga metoder som machine learning för att prognostisera framtiden till stor del saknas inom Sveriges data- och analysavdelningar.

 

Anledningarna till detta är många men kan primärt tillskrivas svårigheten att få med sig hela bolaget på resan att bli mer datadriven. Konsekvensen av detta är bristande datakvalité, där  tillförlitligheten och tillgången på data blir den primära utmaningen för bolagets analytics-medarbetare. När tvärfunktionell förändringsledning uteblir inom bolags satsningar på att nå kraftfullare analysinsikter, realiseras sällan värdet man letade efter från start.

White paper  Hur datamoget är  svenskt näringsliv idag? Läs mer här

 

 

avatar

Centigo

RELATERADE ARTIKLAR