Skip to content
Vindkraftverk

Energistrategi

Vi omvandlar energiutmaningar till framtidens möjligheter

Vi är redo att guida er genom det snabbrörliga energilandskapet och omvandla potentiella utmaningar till framtida möjligheter. Många företag vänder sig till oss när de står inför utmaningar som de inte själva har kompetensen att lösa, såsom ökade elektrifieringsbehov, kapacitetsbrist eller risk för höjda kostnader.

Genom en noggrant genomtänkt strategi kan vi hjälpa er att stärka positionen på marknaden, identifiera rätt samarbetspartners och visa omvärlden att ni inte bara håller jämna steg med utvecklingen, utan att ni även leder den. Vi analyserar den totala energisituationen och genom att optimera energianvändningen och göra smarta investeringar kan ni inte bara minska kostnader utan även skapa nya intäktsströmmar.

Nyckeln till detta ligger i att tillsammans med våra experter skapa en energistrategi som stakar ut vägen mot er önskade position i den växande elektrifierade världen. Med vårt stöd tar ni kontroll över er energiframtid och positionerar er som en ledare i branschen.

Centigo hjälper er att ta fram en bolagsanpassad energistrategi

Området Energy Management på Centigo är en oberoende aktör som besitter omfattande kunskap och erfarenhet när det kommer till energifrågor sett ur ett affärsperspektiv. Vi är fasta i övertygelsen att varje kund är unik och kräver skräddarsydd stöttning för att hantera sina specifika behov inom energiområdet. Detta är något vi kan erbjuda med vår djupa expertis, som sträcker sig över områden som:

  • Digitalisering
  • Strategiutveckling
  • Förändrings- och implementationsprojekt
Paneler

Med lång branscherfarenhet driver vi effektiva och lönsamma projekt!

Tidigare uppdrag tillsammans med branschledande företag inom grön omställning har gett oss en omfattande erfarenhet av att hjälpa er att navigera och hitta er plats på energimarknaden. Vår kompetens sträcker sig brett och täcker nästan varje aspekt av elektrifiering. Vi stödjer er i att överbrygga kunskapsgapet så att ni kan dra nytta av möjligheterna och förstå utmaningarna som följer med omställningen.

När en tydlig strategi har tagits fram kan vi på Centigo också tillföra den förändringskraft som underlättar genomförandet av planerna och säkerställer att förändringen är varaktig och lönsam.

Helena Dykes Ellen Bergh

Varför välja Centigo?

Centigo, med en nytänkande och ovanlig företagsstruktur, står vi i en unik position att erbjuda våra kunder exceptionella fördelar. 

 
Vi har energifokus och affärsförståelse
Vi har djup kunskap om energibranschen och förstår kundens affärslogik. Detta gör oss till en pålitlig partner när det gäller att navigera genom energilandskapet och utforma strategier som är direkt relevanta för ert företags affärsbehov.
 
Vi har djup marknadskännedom
Vi har en djup marknadskännedom. Det innebär att våra lösningar är präglade av en stark förståelse för branschtrender, marknadsförändringar och andra faktorer som påverkar energisektorn.
Vi har brett kompetensspann

Vår breda kompetens sträcker sig genom hela energisystemet, vilket gör oss till en mångsidig och pålitlig partner i hanteringen av olika utmaningar och möjligheter inom energiområdet.

Ta kontroll över er energiframtid!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.