Skip to content
Förändringskraft inom energisektorn_Ellen Bergh

Kompetensförsörjningsstrategi

Att möta energisektorns ökade kompetensbehov: Från utmaning till möjlighet med rätt kompetensförsörjningsstrategi

Energibranschen befinner sig just nu i ett läge där konkurrensen kring kompetens är högre än någonsin drivet av den höga grad av elektrifiering som Sverige har framför sig. I ett läge där kompetensbristen inom energibranschen är stor redan idag ställer detta nya krav på att identifiera och attrahera nödvändig kompetens och långsiktigt bibehålla kompetens över tid. 

Vi på Centigo är väl insatta i behovet och har god erfarenhet av att skapa och implementera kompetensförsörjningsstrategier som säkerställer att er organisation har:

  • rätt kompetens
  • på rätt plats
  • vid rätt tidpunkt

Genom att analysera er verksamhets nuvarande och framtida behov, utifrån omvärlds- och framgångsfaktorer kan vi utveckla skräddarsydda strategier som inte bara adresserar dagens  utmaningar utan också förbereder er organisation för morgondagens möjligheter. Med vår djupa branschkunskap och beprövade metoder hjälper vi er bygga en hållbar kompetensförsörjningsstrategi, vilket gör att ni kan fokusera på att driva din verksamhet framåt.

Energy & Utilities

Området Energy & Utilities på Centigo besitter omfattande kunskap och erfarenhet när det kommer till energifrågor sett ur ett affärsperspektiv.

Diden Tiwana

Boka ett digitalt möte med oss!

Med lång branscherfarenhet driver vi effektiva och lönsamma projekt!

Tidigare uppdrag tillsammans med branschledande företag inom grön omställning har gett oss en omfattande erfarenhet av att hjälpa er att navigera och hitta er plats på energimarknaden. Vår kompetens sträcker sig brett och täcker nästan varje aspekt av elektrifiering. Vi stödjer er i att överbrygga kunskapsgapet så att ni kan dra nytta av möjligheterna och förstå utmaningarna som följer med omställningen.

När en tydlig strategi har tagits fram kan vi på Centigo också tillföra den förändringskraft som underlättar genomförandet av planerna och säkerställer att förändringen är varaktig och lönsam.

energi

Varför välja Centigo?

Centigo, med en nytänkande och ovanlig företagsstruktur, står vi i en unik position att erbjuda våra kunder exceptionella fördelar. 

 
Vi har energifokus och affärsförståelse
Vi har djup kunskap om energibranschen och förstår kundens affärslogik. Detta gör oss till en pålitlig partner när det gäller att navigera genom energilandskapet och utforma strategier som är direkt relevanta för ert företags affärsbehov.
 
Vi har djup marknadskännedom
Vi har en djup marknadskännedom. Det innebär att våra lösningar är präglade av en stark förståelse för branschtrender, marknadsförändringar och andra faktorer som påverkar energisektorn.
Vi har brett kompetensspann

Vår breda kompetens sträcker sig genom hela energisystemet, vilket gör oss till en mångsidig och pålitlig partner i hanteringen av olika utmaningar och möjligheter inom energiområdet.

energy

Ta kontroll över er energiframtid!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.