Skip to content
Stöd vid komplexa IT-upphandlingar

Stöd vid komplexa IT-upphandlingar

Helhetslösning för komplexa IT-upphandlingar

Centigos erbjudande fokuserar särskilt på komplexa IT-upphandlingar. Där har vi både hög kompetens och lång erfarenhet, med en bevisad leveransförmåga.

Vårt stöd bygger på en gedigen teknisk förståelse, djup insikt i förutsättningarna inom offentlig sektor och expertis inom upphandling.

Vi för samman IT, verksamhet och upphandling. I våra uppdrag utgår vi från en holistisk syn på anskaffning och erbjuder stöd genom hela processen, från förstudie till införande och avtalsförvaltning.

Centigo är experter på marknadsdialog och leverantörsrelationer.

Vi besitter kompetensen!

  • Som del av Centigos erbjudande gentemot offentlig sektor har vi tillgång till expertis med stor erfarenhet från offentliga organisationer, med fokus på digitalisering, organisation och styrning, transformation, förändringsledning och kommunikation.
  • Utöver vår specifika kompetens kan vi även nyttja 170 kollegor med expertis inom allt från UI till HR, en enorm styrka i arbetet med att omsätta era önskningar till er verklighet.
tech-advisory

Vi stöttar er oavsett var ni befinner er i upphandlingsprocessen!

Oavsett om ert upphandlingsbehov avser projekt- och förhandlingsledning för anskaffningen av ett verksamhetskritiskt system, stöd vid framtagningen av kravspecifikationer alternativt kompletta upphandlingsunderlag eller att besätta interimsroller, som exempelvis upphandlingschef eller leverantörsansvarig, så möter Centigo era behov.

Sureya Agirman
Kundcase

Framtagandet av en ny vision och strategi

Bakgrund

Koncernen skulle införa portföljstyrning och ville utreda möjligheterna att upphandla ett gemensamt system för portfölj- och projektstyrning som ska nyttjas av samtliga bolag i koncernen. Centigo levererade med ett team av konsulter anpassat efter projektets behov i respektive fas.

Förstudie

Förstudien leddes av projektledaren, med stöd av expertrådgivare och upphandlingsexperten. Det var en stor fördel att ha med upphandlingskompetens under denna fas, dels för att få med upphandlingsperspektivet och komplexa frågor kopplat till upphandling tidigt i processen, dels för att upphandlingsarbetet kunde komma igång snabbare när förstudien avslutades.

Genomförande

När förstudien var avslutad och upphandlingen påbörjades, leddes arbetet av upphandlingsexperten med stöd av junior konsult. Projektledaren fortsatte dock att hålla ihop projektet. Efter avslutad upphandling fortsatte projektledaren att leda arbetet med införandet.

Framgångsfaktor

Vikten av teamleveranser i projekt

Våra konsulter på Centigo lärde sig att det är mycket effektivt att arbeta i team. Detta arbetssätt säkerställde att Bolagskoncernen fick tillgång till rätt spetskompetens inom relevanta områden samtidigt som resurserna nyttjades på ett effektivt sätt.

Det var mycket effektivt att kunna växla teamets beläggning utifrån vilken fas projektet befann sig i och samtidigt kunna erbjuda kunden en kontinuitet och en trygghet med ett fast team som var med hela vägen från start till slut.

Eftersom vi hade ett tryggt team var det även lättare för både teamet och kunden att byta projektledare till följd av föräldraledighet med mera.

Varför välja Centigo?

Vi är experter inom offentlig sektor!
Vi värnar om det offentliga och nyttjar offentlig upphandling för att göra bra affärer. 
Vi optimerar er anskaffning
Vi kan upphandling och har lång erfarenhet av upphandling inom den offentliga sektorn.
Ett starkt affärsperspektiv
Vi kan marknaden och vi ser möjligheterna.

Kom i kontakt med våra experter!

Vi tror på dialog, varför inte inleda en med oss?