Skip to content
Organisationsutveckling

Organisationsutveckling för att frigöra kraften i er organisation

Vi hjälper er att skräddarsy er operativa modell

Rätt operativ modell frigör kraften i företag och är en förutsättning för att kunna leverera på bolagets strategi och få ut full potential i vald affärsmodell.

Vår tjänst är inriktad på att höja effektiviteten i alla delar av er organisation. Vårt fokus ligger på att skräddarsy er operativa modell så att den perfekt anpassar sig till de utmaningar och möjligheter som företaget står inför.

Våra kunder vänder sig till oss när de söker strategiskt stöd i design och utveckling av sin organisation. I våra uppdrag kan vi stötta våra kunder inom samtliga komponenter av en operativ modell, så som styrning och ledning, organisationsstruktur, ansvar och roller, processer och aktiviteter, system och verktyg samt kultur och ledarskap.

Vi utgår från vår beprövade metodik som på ett logiskt sätt leder er genom processen och som skapar framgångsrika resultat.

Vi formar er operativa modell

Ett företags operativa modell syftar till att på bästa sätt få ut maximalt värde ur affärsmodellen och för att nå företagets strategiska mål och vision.

En framgångsrik operativ modell formas utifrån era unika styrkor och behov. Vi guidar er genom vår process och arbetar tillsammans med er för att ta fram er optimala design.

Organisationsutveckling (advisory) 3

Vår beprövade metodik skapar framgångsrika resultat genom att:

  • Vi sätter tydliga mål för er organisatoriska förändring.
  • Vi utvärderar er organisation för att förstå och utgå från ert nuvarande läge.
  • Vi analyserar er strategi och era affärsmål för att identifiera krav som ställs på er operativa modell.
  • Vi formar de grundläggande principerna som kommer att styra er organisationsutveckling. Med principerna som guide skapar vi sedan en anpassad modell med avseende på styrning och ledning, organisationsstruktur, roller och ansvar, processer och arbetssätt, system och verktyg samt kultur och ledarskap.
  • Vi hjälper er att leda förändringen, förankra den inom organisationen och genomföra den stegvis.
Organisationsutveckling (advisory) 4

Kundcase

Helhetsgrepp på organisationen

Ett detaljhandelsföretag inom mode hade vuxit kraftigt och parallellt ökat antalet medarbetare på sitt huvudkontor. Samtidigt hade effektiviteten i arbetet på huvudkontoret sjunkit. Centigo hjälpte till att skapa organisationsstruktur och arbetssätt som minskade komplexiteten i det interna samarbetet. Därmed kunde organisationen arbeta mer effektivt samtidigt som ett bredare sortiment och fler marknadsaktiviteter kunde hanteras. Mer för mindre helt enkelt.

Ny organisation för IT-bolag

Centigo hjälpte ett IT-bolag inom säkerhet att ställa om sin organisation i innovationshorisonter med uppdelning i kärnaffären och nya affärer. Syftet var att stimulera innovation och produktutveckling samtidigt som den dagliga verksamheten effektiviserades.

Koncernstyrning

Ett konsumentvaruföretag stod inför att genomföra ett större förvärv. I samband med detta ville man se över och förtydliga hur organisationen styr dotterbolagen, hur man realiserar synergier i koncernen och hur ledningsstrukturen ser ut. Centigo hjälpte kunden att definiera en integrerad koncernstyrningsmodell som möjliggjorde en realisering av koncernens strategiska inriktning och en bra kraftsamling av hela koncernens förmågor inklusive alla dotterbolag.

Varför välja Centigo?

Gedigen erfarenhet

Vi har gedigen erfarenhet inom organisationsutveckling med fokus på design av operativ modell. Vi har, med utgångspunkt i vår metodik, stöttat många kunder med att framgångsrikt utveckla deras organisation.

Unika på marknaden

Vi är unika på marknaden genom vårt kundnära, inlyssnande och involverande arbetssätt som skapar förankring och ägarskap i förändringen.

Tätt samarbete med kunden

Vi skapar spänstiga och välmående företag genom att finjustera den operativa modellen i tätt samarbete med våra kunder. Detta gör att våra kunder känner ägarskap direkt och att förändringen kommer igång på rätt sätt.

Låt oss tillsammans ta er organisation till nästa nivå.

Kontakta oss för en smidig övergång till en starkare, mer anpassad organisation som ger er kraften att nå era strategiska mål.