Skip to content
it costs management consultant without humans

Sänk era IT-kostnader och stärk leveransförmågan

Maximera IT-avdelningens värde med smarta kostnadsbesparingar

CIO:er och IT-ledare står idag inför utmaningen att sänka kostnader utan att kompromissa på varken kvalitet eller säkerhet. Samtidigt är IT en kritisk möjliggörare av affärsstrategin och förväntas bidra till bolagets innovation och effektivitet.

Dessvärre innebär sänkta IT-kostnader allt för ofta en sänkt leveransförmåga där IT-organisationer tvingas prioritera ned affären för att hålla budget.

Därför har vi tagit fram ett ”IT-kostnadserbjudande” som hjälper företag att och IT-avdelningar att identifiera kostnadsbesparingar och samtidigt stärka sin leveransförmåga. Med vår mångåriga erfarenhet av IT-styrning och ”IT finance management” hjälper vi IT-organisationer att identifiera besparingsområden genom att; se över er resursfördelning, prioritera strategiska intiativ och omförhandla existerande avtal.

Kostnadsbesparingar som möjliggör nyutveckling och innovation

Genom att fokusera på existerande bemanning och avtal kommer vi tillsammans med er säkerställa att rätt resurser och avtal prioriteras för att kunna växla om från underhåll till nyutveckling samtidigt som kostnaderna stramas åt.

Med stöd av avtalsexperter kommer vi att genomföra en benchmarking av era nuvarande avtal med målet är att konsolidera och förhandla fram de mest fördelaktiga avtalen.

price cuts for innovation and development no human simple picture

Från analys till genomförande – förankrat i strategi

För att säkerställa att de önskade resultaten uppnås, erbjuder vi våra kunder ett helhetsåtagande som omfattar allt från initial analys och strategisk planering till genomförandet av transformationen. Vi arbetar nära tillsammans med er för att försäkra oss om att alla besparingsåtgärder och initiativ är i linje med den befintliga IT-strategin och affärsmålen.

analys och strategi clean

Vilka är vi?

  • Experter inom IT-financial management & governance
  • Djup förståelse för affär & teknik
  • Senaste benchmarkdatan för effektiva avtalsförhandlingar
  • Med Centigos mångåriga erfarenhet av IT-styrning och IT-finance hjälper vi er att snabbt skapa kontroll över och optimera era IT-kostnader.
Jonathan Bäcker

Nyfiken på att höra mer?

Boka ett möte med vår specialist Fredrik Larsson.
+46 (0)70 226 5709 

fredrik larsson

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt. 

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Kontakta Centigo för att optimera era IT kostnader med rätt bemanning och konkurrenskraftiga avtal.