Skip to content
strategi

Strategi­utveckling för tydligare riktning och ökat värdeskapande

Hur vi utformar er långsiktiga strategiska riktning

Snabbrörliga och konkurrenskraftiga organisationer kräver en tydlig strategisk riktning. En strategi ger företag en klar riktning, ett fundament som möjliggör hållbar tillväxt, underlättar smart resursfördelning, bygger konkurrensfördelar, möjliggör anpassning till förändringar, motiverar medarbetare och leder effektivare beslutsfattande.

Vi utformar er långsiktiga strategiska riktning utifrån externa möjligheter i kombination med att nyttja företagets interna förmågor:

  • Vi utgår från ert interna perspektiv och nyttjar företagets unika förutsättningar för att skapa en anpassad strategi som baseras på företagets egna förmågor.
  • Vi ser till ett externt perspektiv och nyttjar marknadens möjligheter genom omvärlds- och marknadsanalyser för att skapa en optimal strategi.

Vi utmanar traditionell top-down strategiutveckling och förespråkar en strategiprocess som engagerar organisationen för att säkerställa buy-in och ett förankrat genomförande. Vår metod baseras på ett helhetstänkande och datadrivet tillvägagångsätt där vi arbetar med hypotesbaserade scenarier som guidar er i era viktiga vägval inför framtiden. Vi kombinerar er strategiutveckling med marknads- och konkurrensanalys för bättre förstå er situation, omvärldstrender, möjligheter och hot.

Nå uppsatta strategiska mål

Med lång efterenhet inom strategiutveckling har vi över tid hjälpt många kunder att ta fram framgångsrika strategier. Med vår breda kompetens och erfarenhet kan vi stötta våra kunder inom koncernstrategier och affärsstrategier såväl som funktionsstrategier.

Vi tar tillsammans fram er strategiska riktning och tillhörande mål samt skapar förståelse för vilka förmågor som krävs för att förverkliga dessa.

Tillsammans med er tar vi också fram initiativ och aktiviteter som bör drivas för att nå uppsatta strategiska mål samt hur styrning och uppföljning bör ske för att mäta er framgång.

advise

Våra beprövade metoder skapar framgångsrika resultat genom:

  • Omvärlds- och nulägesanalyser för att förstå er situation och era förutsättningar
  • Att formulera er strategiska riktning med stöd i scenarioanalys för att göra relevanta strategiska val
  • Aktivitetsplaner för att nå önskad målbild
  • Ett involverande arbetssätt som skapar förankring och kortar tiden till effekt
Workshop
Kundcase

En strategi för aggressiva tillväxtmål

Bakgrund

Genom en hypotesbaserad approach definierade vi en koncernstrategi för hur kunden skulle kunna skapa ett ekosystem med ett tydligt värdeerbjudande som drev tillväxt och lönsamhet.

Förstudie

Efter att kunden gjort stora uppköp hjälpte Centigo till att uppdatera koncernstrategin samt formulera affärsområdesstrategier.

Genomförande

Koncernen och dess affärsområden fick en tydlig riktning både strategiskt, affärsmässigt och finansiellt och som var väl förankrad i organisationen.

Varför välja Centigo?

Coachning
Vi uppskattas för vår förmåga att varva goda råd, tuffa sanningar och inspiration med coachning på ledningsnivå.
 
Framgångsrika resultat
Vi levererar strategisk rådgivning på ett kundunikt sätt som ger framgångsrika resultat.
Gedigen erfarenhet
Vi har gedigen erfarenhet av strategiformulering och vi utgår från vår beprövade process som guidar er från start till slut.

Andra branscher

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.