Skip to content

CX Management

Vi hjälper våra kunder att bli mer kundorienterade, insiktsdrivna, effektiva och lönsamma i hela kunddimensionen.

Inom CX Management kan vi hjälpa er med:

  • Customer Journey mapping – Datainsamling, kartläggning, analys samt insiktsarbete i process och verktyg
  • Förstudier och strategiutveckling av CX området
  • CX OPS, Operations – Införande av CX-strategier i arbetssätt, organisation och kultur
  • Go To Market – Digitalisering och effektivisering av kundbearbetning genom införande av moderna IT-stöd bland annat CRM och Marketing Automation
nadja

Varför välja Centigo?

Centigo, med en nyskapande och ovanlig företagsstruktur och kultur, står vi i en unik position att erbjuda våra kunder exceptionella fördelar. 

 
Lång erfarenhet
Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att blir mer kundorienterade och insiktsdrivna.
 
Vi kan CX
Vi på Centigo vet att CX är centralt för er framgång.
 
Lagspelare
Vi är lagspelare. Vi kan hantverket och förstår att kvalité frodas av ett bra samspel mellan alla parter i kundresan.
 
Ser helheten
Vi ser helheten och levererar design som skapar värde för kunderna och verksamheten.
Balans
Vi hittar rätt balans – Vi utmanar, vi utbildar, vi bara levererar. 
Tätt samarbete
Vi älskar att förstå användarens och verksamhetens utmaningar, tillsammans med er.

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.