Skip to content

Produktledning

Vi hjälper till att leda framtagandet av digitala produkter som skapar maximalt affärs- och användarvärde.

En innovativ, effektiv och affärsfokuserad produktutvecklingsorganisation är en förutsättning för att ta fram moderna och relevanta digitala produkter. Men det är också krävande!

Organisationen bör vara väl förtrogen med agila metoder. Detta innebär att teamen kan anpassa sig snabbt till ändrade förutsättningar och kundbehov, samt att arbetet sker i korta iterationer med kontinuerlig feedback och förbättring. Organisationen behöver också ha tillgång till djup teknisk expertis samt en kultur som uppmuntrar innovation och kreativ problemlösning. Detta omfattar såväl kunskap om senaste tekniker och plattformar som förmågan att tänka framåt och utveckla framtidssäkra lösningar.

För att leda en framgångsrik digital produktutveckling krävs ett starkt fokus på slutanvändaren. Detta underlättar utveckling av produkter som verkligen tillför värde och förbättrar beslutsprocessen genom att styras av insikter snarare än antaganden. 

Varför är det så svårt att lyckas med sina digitala produkter?

 • Produktledare/-ägare saknar erfarenhet av modern produktutveckling
 • Avsaknad av gemensamma begrepp och samsyn på produktutveckling
 • Brist på samsyn mellan strategi och leverans
 • Låg produktivitet
product-management-low-productivity

Det kan krävas stöd och träning för att bli framgångsrik:

 • Utbildning inom Produktledning som varvar teori och praktik
 • Stöd i rollen som Produktledare
 • Stöd i rollen som Produktägare
 • Agil coachning för effektiva produktteam
coaching

Vi ger er produktorganisation ökade förutsättningar att skapa mer affärs- och kundvärde

 • Förändrade beteenden
 • Ökat självförtroende
 • Tillgång till verktyg och metoder
 • Förbättrat samarbete
 • Förbättrade och befästa rutiner och ceremonier
Helena Jacobsson

Varför välja Centigo?

Med en nyskapande och ovanlig företagsstruktur och kultur står vi i en unik position att erbjuda våra kunder exceptionella fördelar.

 
Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
 
Oberoende
Som finansiellt oberoende kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden. 
 
Holistiskt synsätt för effektivare varuflöden

Vi har helhetsförståelsen för organisationer och dess försörjningskedjor vilket möjliggör optimering och effektivisering av hela varuflödet.

 
Lång erfarenhet i ledande rolller
Vi har stor erfarenhet av ledande roller i våra kunders förändringsresor, i analys-, förstudie- och genomförandeprojekt.
Vikten av kundens förändringsresa
Helhetsförståelse för kundens förändringsresa, baserat på fyra centrala dimensioner: beteenden och attityder, informationsteknologi, processer och organisation och styrning.
Analys av konsekvenser
Vi har stor erfarenhet av att utföra analyser av hur en förändring påverkar helheten av en organisation och dess kedjor, både gällande efterfrågeplanering samt ur anskaffningssynvinkel, vilket är en avgörande komponent för att kunna skapa ett mer effektivt varuflöde​.

Prata med någon av våra experter!

Vi hjälper er att skapa digitala produkter som både är enkla att förstå och behagliga att använda, och skapar tydligt affärsvärde för verksamheten.