Skip to content
assortment

Värdeskapande sortiment- och kategoristyrning

Stärk er marknadsposition med rätt sortimentstrategi

På en föränderlig och konkurrensutsatt marknad är det kritisk att ha ett tydligt sortimentserbjudande som attraherar företagets kundgrupper.

 • Genom att erbjuda ett relevant sortiment säkerställs det att kunderna hittar det de söker och att de blir nöjda, vilket skapar merförsäljning. Ett unikt och tydligt sortimentserbjudande bidrar även till att man kan differentiera sig på marknaden och därmed locka till sig kunder från konkurrenter.
 • När sortimentet träffar rätt i tid, anpassar sig efter säsonger och trender samt prissätts strategiskt kan det leda till ökad försäljning.
 • Genom att snabbt anpassa sortimentet till att spegla rådande trender kan företaget hålla sig aktuellt och relevant och därmed bibehålla och locka till sig nya kunder.
 • Ett relevant sortiment innebär även att man lagerhåller rätt antal av rätt produkter, vilket optimerar lagerhållningen, minskar risken för kapitalbindning i osålda varor samt minimerar behovet av prisnedsättningar på ej sålda produkter.

Att aktivt arbeta med sitt sortimentserbjudande är en kontinuerlig process på strategisk, taktisk och operativ nivå, där regelbunden marknadsanalys, anpassning efter kundbeteenden och trender, samt optimering av lager och logistik är centrala delar för verksamhetens framgång.

Sortimentsstrategin sätter riktningen för erbjudandets utveckling över tid

Centigo hjälper er att skapa rätt förutsättningar genom exempelvis följande aktiviteter: 

 • Nulägesanalys och målbildsformulering
 • Marknads-, kund- och konkurrensanalys
 • Sortiment- och kategoristrategier
 • Strategi för egna varumärken/private labels
Centigo Managementkonsulter

Den taktiska sortimentsplaneringen syftar till att optimera produkterbjudandet för att nå önskade affärsmål på kort och medellång sikt

Centigo erbjuder expertis inom bland annat: 

 • Butikssegmentering och klustring
 • Kategori- och produkttaktik
 • Kampanjplanering
 • Strategisk prissättning
 • Produktplacering i butik (space management)

 

Centigo Sortimentsplanering

Den operativa effektiviteten är avgörande för att säkra ledtider och kostnadseffektiv sortimentsdrift

Centigo kan hjälpa er med följande aktiviteter: 

 • Differentierade processer för olika delar av sortimentet
 • Systemstöd för att stödja datadriven produktplanering och produktutveckling
 • Lagernivåoptimering
 • Leverantörshantering
 • Inköpsplanering
Centigo kostnadseffektiv sortimentsdrift

Hållbara produkter och produktorganisationer

Centigo hjälper er att nå hållbarhetsmål genom följande aktiviteter: 

 • Spårbarhet i leverantörskedjan kopplat till produkt
 • Utveckling av operativ modell för produkt/kategori-organisationer

 

 

Hållbara produkter

Varför välja Centigo?

Effektiv implementering

Med fokus på hållbarhet, datadriven analys och kundinsikter levererar vi en strukturerad planering och en effektiv implementering.

 
Helhetslösning för långsiktig lönsamhet
Genom att integrera strategisk, taktisk och operativ planering säkerställer Centigo effektivitet, en hållbar lönsamhet och konkurrenskraft.
 
Kundfokuserade lösningar
Vi skapar effektiv sortiment- och kategoristyrning som utgår från kundens behov för att säkra hållbar lönsamhet och konkurrenskraft, effektivitet.
Datadrivna strategier
Centigo utmärker sig genom att skapa datadrivna strategier, från strategisk och taktisk planering till hållbara operativa affärsmodeller.

Senaste insikterna inom sortiment- och kategoristyrning

Läs gärna vår blogg där vi diskuterar det mest aktuella inom sortiment- och kategoristyrning och mycket mer. Här är några av de populäraste artiklarna.
 

Aktuellt inom olika branscher

Kom i kontakt med våra experter!

Välj vår datadrivna expertis, strukturerade planering och effektiva implementering för att säkerställa ett värdeskapande sortiment som skapar hållbar lönsamhet och konkurrenskraft.

Kontakta oss nu och låt Centigo vara er partner mot ett hållbart, datadrivet och kundorienterat sortiment.