Skip to content
Agil utveckling

Leda agil utveckling

Frigör potential och maximera värdet av digitala produkter

Potentialen att utveckla innovativa och värdeskapande digitala produkter och tjänster finns oftast i organisationen, men ändå är det alltför vanligt med utmaningar i att lyckas med de investeringar som görs att få ut dessa snabbt till kund och marknad.

Vi vet att ett iterativt angreppsätt där produkten från tidigt skede löpande utvärderas av målgruppen leder till bättre leverans och träffsäkerhet. Därför är ett kontinuerligt och tätt verksamhetsengagemang och löpande snabba leveranser till användarna avgörande för att tillsammans ta fram den fulla potentialen och få ut maximalt värde i det som byggs.

Utvecklingsarbetet måste ledas med mål om maximerat affärsvärde:

 • Facilitera målbilds- och behovsarbete för att ena teamen om riktning.
 • Utvärdera och välja rätt lösningsalternativ.
 • Rigga utvecklingsarbetet för störst effekt och snabb output.
 • Ta avstamp i agilt förhållningssätt och för in lämpliga stöttande strukturer.
 • Tillföra förmågan att leda utvecklingsarbetet och involvera verksamhetens experter.
 • Kombinera teknisk kunskap med affärsförståelse.
 • Säkra team som adresserar kundresa, design, lösning och utveckling.
 • Coacha och jobba med ständig förbättring.
Utvecklingsarbetet måste ledas med mål om maximerat affärsvärde

Starkt ledarskap i utvecklingsarbetet är en förutsättning för:

 • Att rätt affärsvärde realiseras snabbt och effektivt.
 • Tekniska vägval för en hållbar och skalbar produkt.
 • Smidiga och effektiva utvecklingsprocesser.
 • En engagerad och motiverad produktutvecklingsgrupp.
 • Informerade och inkluderade intressenter.
 • Lärande process där produkt och arbetssätt ständigt förbättras.
Centigo Frida Englund

Varför välja Centigo?

Med en nyskapande och ovanlig företagsstruktur och kultur står vi i en unik position att erbjuda våra kunder exceptionella fördelar. 

 
Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
 
Oberoende

Som finansiellt oberoende kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden. 

 
 
Holistiskt synsätt för effektivare varuflöden

Vi har helhetsförståelsen för organisationer och dess försörjningskedjor, vilket möjliggör optimering och effektivisering av hela varuflödet.

 
Lång erfarenhet i ledande roller

Vi har stor erfarenhet av ledande roller i våra kunders förändringsresor, analys-, förstudie- och genomförandeprojekt.

Vikten av kundens förändringsresa

Helhetsförståelse för kundens förändringsresa, baserad på fyra centrala dimensioner: beteenden och attityder, informationsteknologi, processer och organisation samt styrning.

Analys av konsekvenser

Vi har stor erfarenhet av att utföra analyser av hur en förändring påverkar helheten av en organisation och dess kedjor, både gällande efterfrågeplanering samt ur anskaffningssynvinkel, vilket är en avgörande komponent för att kunna skapa ett mer effektivt varuflöde​.

Prata med någon av våra experter.

Vi hjälper er att skapa digitala produkter som både är enkla att förstå och behagliga att använda, och skapar tydligt affärsvärde för verksamheten.