Skip to content
generativ-ai

Generativ AI

Vi hjälper företag realisera värde med AI

Artificiell intelligens har potential att omdana hela samhällen och ekonomier. Tekniken kommer förändra såväl marknadsförutsättningar som sättet vi bedriver verksamhet. Utvecklingen går snabbt och drivs på av intensiv konkurrens mellan tech-bolag samt av en växande medvetenhet om teknikens potential bland företags- och verksamhetsledare. Centigo erbjuder ett brett utbud av kompetenser och erbjudanden, från strategisk rådgivning till innovation, implementering, förändringsledning, processoptimering, ansvarsfull AI samt vår egen AI-assistent. Tillsammans med vårt systerföretag Accigo som är en del av Business Wellness Group, och dess nära samarbete med Microsoft, kan vi erbjuda ett komplett partnerskap i resan mot nästa generations AI-drivna företag.

Strategy & Inspiration

AI kommer att få genomgripande påverkan på affärsmodeller, marknad och hur vi bedriver verksamhet. Dess användningsområden spänner över hela företaget och frågan om införande är därför strategisk. Centigo erbjuder rådgivning till ledningsgrupper och ledare som ser behov att uppdatera sin omvärldsbild, öka sin kompetens och arbeta fram en genomgripande plan för hur tekniken skall omsättas på ett innovativt, genomgripande och ansvarsfullt sätt.

ai

Work productivity

Vi befinner oss i assistenternas tid och den första vågen av generativ AI handlar om många små förbättringar tvärs verksamheter. Genom att tillhandahålla assistenter baserade på generativ AI till stora användargrupper, skapas ökad medvetenhet om teknikens användningsnytta och en innovationskraft som banar väg inför mer avancerade lösningar. Vi erbjuder rådgivning, förändringsledning samt vår egenutvecklade AI-assistent, som är ett bra och säkert alternativ för att snabbt komma igång.

Work productivity

AI Lab

För att möta en växande efterfrågan av innovativ användning av AI har vi utvecklat vårt AI-lab, som innefattar en djup kompetens inom data, analys, säkerhet, modeller och innovation. Genom vår infrastruktur och tillgång till modeller och träningsdata, samt vår innovationsmetodik, har vi skapat förmågan att snabbt testa och utveckla idéer tillsammans med våra kunder för att hitta rätt applicering och värdeskapande lösning.

AI Lab

Business optimisation

Centigo har en marknadsledande förmåga att driva tvärfunktionell förändring. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med att utveckla affärsprocesser inom samtliga industrisektorer. En stor del av framtidens processoptimering kommer att drivas av AI, och vi ser nu en växande marknad av nya processtödjande applikationer. Genom att kombinera vår kompetens inom affärsprocesser med kunskaper inom modern teknik har vi en unik förmåga att vägleda i teknikval, applicering och implementering av AI för ökad processoptimering. 

 
AI optimisation

AI Governance

I takt med att AI-modeller blir alltmer verksamhetskritiska växer behovet av effektiv förvaltning genom hela applikationers och modellers livscykel. Vi erbjuder rådgivning och tjänster som syftar till att bygga upp nödvändiga strukturer och kompetenser för att effektivt och ansvarsfullt förvalta AI-modeller.

pexels-pixabay-60504

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag

Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.

Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt.

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder

Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.