Skip to content
Tesledning

Testledning

Vi anpassar teststrategin baserad på kontext och säkerställer att testgenomförandet levererar resultat.

I och med digitaliseringens framfart har moderna testmetoder blivit avgörande för att leverera högkvalitativa digitala produkter och tjänster. Testning är en integrerad del av utvecklingscykeln som ständigt säkerställer informationsförsörjning och möjliggör löpande förbättringar såväl av produkt som arbetsprocesser.

Genom kontinuerlig och tidig testning, anpassning av teststrategier enligt kontext och en transparant uppföljning skapas en robust grund för datadrivna beslut och produktförbättringar. Automatiseringen ökar och accelererar leveranstakten samt möjliggör frekventa funktionalitetsuppdateringar utan att kompromissa om kvaliteten.

En proaktiv strategi för testarbetet ökar förutsägbarhet och precision i planeringen och garanterar att alltid vara i framkant med relevanta och pålitliga digitala lösningar. Våra tjänster som bidrar till att ta tillvara de möjligheter som teknik och data medför inkluderar produktledning, produktdesign, datadrivna insikter, lösningsval, ledning av produktutveckling och testledning.

Vi har lång erfarenhet av testledning vid planering, genomförande och uppföljning:

  • Definiera teststrategi
  • Planera testarbetet
  • Koordinera och hantera alla intressenter utifrån ett testperspektiv
  • Testautomatisering
  • Leda genomförande och uppföljning av testarbetet
Marcel

Att prioritera test – en självklarhet!

  • Rätt information leder till rätt beslut
  • Ökad kund- och användarnöjdhet
  • Stärkt varumärke som upplevs som kvalitativ
  • Kostnadseffektivitet
  • Kortare time-to-market
Testledning

Varför välja Centigo?

Med en nyskapande och ovanlig företagsstruktur och kultur står vi i en unik position att erbjuda våra kunder exceptionella fördelar.

Lång erfarenhet
Vi har lång erfarenhet av att driva testarbete och förmåga att anpassa det till varje verksamhets kontext.
Specialister på Test
Vi på Centigo vet att test är en viktig byggsten i fungerande produktutveckling. 
 
Lagspelare
Vi är lagspelare. Vi kan testhantverket och förstår att kvalitet frodas av ett bra samspel i produktteamet.
Ser helheten

Vi ser helheten och levererar beslutsdata som är relevant genom ett strukturerat testarbete.

Balans
Vi hittar rätt balans – vi utmanar, vi utbildar, vi bara levererar.
Tätt samarbete

Vi vill växa med våra kunder. Vi älskar att förstå användarens och produktteamens utmaningar. Vi är övertygade om att bra tester leder till ökad förståelse för alla involverade.

Kom i kontakt med våra experter!

Visste du att vi även erbjuder mognadsgradsanalyser inom området testledning? Är ni intresserade? Hör av er till Marcel Buder.