Skip to content
system-plattform

Platform Selection

Optimera er verksamhet med rätt systemlösning

Vi hjälper ert företag att välja rätt systemlösning som passar era verksamhetsbehov och som bidrar till att nå era strategiska målsättningar. Vanliga behov när företag vänder sig till oss är att verksamheten vuxit ur befintlig systemlösning eller att nuvarande system är utdaterat, att företaget vill få en modernare IT-lösning som möjliggör effektiva och automatiserade processer, eller att skapa mer sammanhängande processer och förutsättningar för hög datakvalitet.

Med ett affärsinriktat perspektiv och gedigen erfarenhet från exempelvis affärssystem (ERP), säljstödslösningar (CRM), HR-lösningar, lönesystem, planeringssystem och ärendehanteringssystem hjälper vi våra kunder att välja rätt och långsiktig systemlösning.

Vi kan vara ert stöd under hela eller delar av processen; att välja systemlösning utifrån era processer, behov och förutsättningar, välja en systemleverantör som passar er, kravhantering och upphandling samt att stödja er i införandet av det valda systemet och anpassade arbetssätt.

Matchar systemplattformar med organisationers unika behov

Centigo är en oberoende aktör, med hög kunskap om vilka lösningar som finns på marknaden i kombination med god branschkunskap. Med erfarna konsulter och väl beprövade metoder och verktyg förstår vi era behov, vilka som är era kritiska förmågor och vad som krävs för att realisera era strategier. Vi kan utvärdera vilken lösning som bäst kan stötta er verksamhet. Vi utmanar era arbetssätt och hjälper er att utveckla och införa nya arbetssätt så att potentialen och önskade effekter med det nya systemet realiseras.

Taha Salim Centigo

Effektiv process från val av lösning till implementering

Centigo bidrar med omfattande erfarenheter av att välja och implementera olika systemlösningar i många branscher, där vi framgångsrikt hjälper våra kunder att driva en strukturerad process med väl beprövade metoder. Vi involverar tänkbara leverantörer tidigt i processen för att minimera risken för långa ledtider. Centigo arbetar alltid i nära samarbete med våra kunder, så att verksamhetskunskap tillvaratas och att det från start finns ett starkt internt ägarskap.

Tillsammans kan vi driva en effektiv process och skapa varaktiga resultat!

e7812e99-25a6-42ba-a16f-8d886696f44c

Varför välja Centigo?

Kombinerar affärs- och IT perspektiv
Med ett starkt affärsperspektiv och god IT-förståelse fungerar Centigo som en effektiv brygga mellan verksamhet och IT.
 
Expertis i implementering av systemlösningar
Vi har många års erfarenhet från flera branscher att välja och implementera långsiktiga systemlösningar.
Våra kunder når önskvärda resultat
Vi har genom åren hjälpt många kunder att få effektiva systemlösningar, där önskade effekter kan påvisas.
 

Aktuella insikter inom systemplattformar

Läs gärna vår blogg där vi diskuterar det mest aktuella inom systemplattformar och mycket mer. Här är några av de populäraste artiklarna.

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.