Skip to content
photo-1504376830547-506dedfe1fe9

Kunddriven Logistik

Lagerprocesser i förändring: automatisering möter kundcentrering

Många företag står inför utmaningar när det gäller att realisera investeringar i lager och logistik. De som lyckats har god förståelse för kundens beteenden och behov. Få företag har lyckats att fullständigt automatisera eller centralisera sina lagerprocesser. Logistikkonceptet bör vara skalbart, långsiktigt och med kunden i fokus för att uppnå lönsamhet över tid. Detta är särskilt viktigt inom e-handelslogistik, eftersom den slutliga kunden är "beställaren" och behoven kan vara dynamiska och fluktuerande. 

Slutligen handlar automatisering av lagerprocesser inte bara om automatisering, utan också om datakvalitet och arbetsmiljö. Flexibilitet blir allt viktigare i en snabbt föränderlig ekonomi, och vi ser också en ökande betydelse i att tänka på hållbarhet, både vad gäller materialhantering och energianvändning vid val av transporter eller partners för logistik i varuförsörjningen.

Framtida logistiklösningar

Med gedigen erfarenhet och kompetens inom logistiklösningar kan Centigo stötta er verksamhet på olika sätt: 

  • Hjälpa till att utveckla strategi och målbild för framtidens effektivare lagerhantering, flexiblare distribution och därmed minimera ledtider, kostnader och lagernivåer
  • Stödja i utvärdering och val av logistiklösning för tjänster och system utifrån marknadskrav
  • Öka lönsamhet genom att sänka driftskostnaderna till rätt kvalitet
  • Reducera bundet kapital och ledtider inom logistikflödet 


 

Centigo logistiklösningar

Implementering av kunddriven logistik

Centigo följer med er på resan och tillsammans skapar vi framgångsrik kunddriven logistik. Vi:

  • Stödjer och driver implementering av nya effektiva lager- och transportprocesser genom digitalisering, Lean och automatisering
  • Stödjer vid nyetablering eller flytt av lager genom att hålla ihop förflyttningen som en helhet inom tvärfunktionella arbetsströmmar
Centigo kunddriven logistik

Ökad kundnöjdhet

Vårt stöd bidrar till:

  • Ökad kundnöjdhet genom rätt servicenivå
  • Att ni kan ställa om till en hållbar och transparent värdekedja

Centigo Managementkonsulter
Kundcase

Implementering av Logistik 4.0

Varför?

Kunden behövde öka lagerutrymmet för säkrad tillväxt, etablera ett centrallager, försäkra sig om ökad lönsamhet, förflytta IT-infrastrukturen till det nya lagret, och ordna så att systemlösningarna passar de nya processerna i det manuella centrallagret.

Hur?

Genomförandet kombinerade systemutveckling med byggandet av den fysiska anläggningen, genomgick separata och sedan kombinerade tester av systemlösningen och den fysiska anläggningen, samt avslutades med prestandatester och flyttade successivt mer gods till automationsanläggningen under en femmånaders ramp-up period.

Resultat

Kunden har framgångsrikt driftsatt Sveriges största lager 2023, infört en ledande automationslösning för VA- och VVS-branschen i ett projekt – Log 4.0, som har hyllats som ett av de bästa av företagets VD, vilket säkrar fortsatt tillväxtpotential för flera år, samtidigt som det ger flexibilitet för framtida behov.

Varför Centigo?

Kombinerar ett holistiskt synsätt med ett starkt affärsperspektiv

Med en unik kombination av starkt affärsperspektiv och holistiskt synsätt, säkrar Centigo en framgångsrik verksamhetsutveckling.

 
Lång erfarenhet av kunddriven logistik

Centigo har genom åren hjälpt många kunder att skapa en leveranskedja som är effektiv men också hållbar och flexibel utifrån kundens föränderliga och unika behov.

Kundcase

Framtagandet av en ny vision och strategi

Varför?

Kunden, vars e-handel och logistiska volymer växer, behövde omstrukturera sin verksamhetsstrategi för effektivitet och ergonomi, öka förståelsen för kostnadsbesparande lösningar, samt hålla sig uppdaterad om och anpassa sig till ny teknik och verktyg inom lagerlogistik.

Hur?

Efter en nulägesanalys definierades kritiska fokusområden för att öka produktivitet och ergonomi. Med hjälp av leverantörer och data från nuvarande processer skapades nya koncept, vilka utvärderades baserat på direkta och indirekta kostnader, investeringsunderlag och förutsättningar. Dessa koncept utgjorde sedan grunden för framtida roadmap och en investeringsplan.

Resultat

Förstudien ledde till en vision och strategi för framtida lagerprocesser, teknikstöd och organisation, och resulterade i en rapport som fungerade som ett beslutsunderlag med en realistisk roadmap, investeringsunderlag och business case för kort, mellanlång och lång sikt, inklusive de förändringar som behövs, uppskattade investeringskostnader och beskrivning av effekterna på verksamheten.

Aktuellt inom Kunddriven Logistik

Läs gärna våran blogg där vi diskuterar det mest aktuella inom kunddriven logistik och mycket mer. Nedan är några av de populäraste artiklarna.
 

Kom i kontakt med våra experter!

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att utveckla strategi och målbild för effektivare lagerhantering och flexiblare distribution, minimerar ledtider, kostnader och lagernivåer. Vi stödjer dig sedan i utvärdering och val av logistiklösning utifrån marknadskrav, samt driver implementering av de nya förmågorna.