Skip to content
Transformation Management

Transformation Management

Lyckad transformation med varaktiga resultat

Centigo hjälper organisationer att genomföra omfattande tvärfunktionella förändringar i sin verksamhet. Exempelvis att realisera en ny strategi, att införa nya systemlösningar samt att utveckla nya processer och arbetssätt i större omfattning. Det benämns ofta som transformation.

Transformationer är affärskritiska, innebär stora investeringar och är komplexa att hantera då de påverkar hela eller stora delar av organisationen. Centigo har förståelse för transformationens helhet och kritiska framgångsfaktorer, såsom vikten av att tidigt arbeta med förändringsledning och skapa ägarskap i organisationen.

Vi tar rollen som Business Integrator och arbetar i nära samarbete med våra kunder, där vi tillförgenomförandekraft och gedigen erfarenhet av transformation. Med en strukturerad och kvalitetsäkrad process hjälper vi våra kunder att lyckas med transformationen så att önskade effekter uppnås och att resultaten blir varaktigt med ett starkt ägarskap i organisationen. 

Business Integrator - Vi driver transformation tillsammans med våra kunder!

Vi har genom åren genomfört en mängd transformationer, där vi lärt oss av såväl misstag som goda exempel och har utvecklat process, metoder och verktyg för framgångsrik transformation. I kombination med vår samlade branschkunskap, erfarenhet av att leda människor i förändring, processkunskap och hög IT-förståelse bidrar vi till en effektiv transformationsprocess.

Centigo hjälper till att definiera tydliga mål och nyttoeffekter med transformationen och formar en modell för styrning och ledning. Vi leder, driver och tar ansvar för transformationen tillsammans med våra kunder och skapar kontinuerlig effekthemtagning. Våra kunder får verktyg för att ta ägarskap både under och efter genomförandet så att ett långsiktigt värde skapas.

Centigo medarbetare

Vi är din partner

Med Centigos stöd kan ni transformera ert företag på ett strukturerat och kontrollerat sätt, vilket leder till att ni når uppsatta mål. Centigo kan även bidra med experter inom förändringsledning som säkerställer en väl förankrad förändring och ett starkt internt ägarskap.

Vi är med er hela vägen, från strategi till genomförande som möjliggör varaktiga effekter efter själva genomförandet.

David Lindahl och Sandra Norén

Varför välja Centigo?

Holistiskt synsätt
Centigo har förståelse för transformationens helhet och kan bidra med bredd och spets för ett lyckat och varaktigt resultat.
Kundnära lösningar
Vi skapar framgångsrika team tillsammans med våra kunder, med ett starkt ägarskap i kundorganisationen.
Varaktiga resultat
Med hjälp av Centigo kan ni bedriva en effektiv transformation, där ni får nytta av expertis och genomförandekraft, samtidigt som ni behåller ägarskapet i er organisation och bäddar för varaktiga resultat.

Kom i kontakt med våra experter!