Skip to content
centigo office kontor

Blogg

Oscar Spinos

Trendspaning från Centigos branschkväll med fastighet- och energisektorn

I dagarna bjöd Centigo in till en branschkväll där vi samlade aktörer från ...
Läs mer
Anna Lindgren & Oscar Spinos

Fastighetsbranschens gyllene möjlighet – nya intäktsströmmar hämtas hem på balansmarknaden

Den pågående omställningen mot mer förnybar och icke planerbar elproduktion ställer högre ...
Läs mer
Ida Hellqvist

Kommunalt insamlingsansvar av förpackningar från årsskiftet – är kommunerna redo?

Från den 1 januari 2024 träder Förordningen om producentansvar för förpackningar ...
Läs mer
Anna Bern

Key takeaways från Centigos paneldiskussion med fokus på samverkan mellan energi- och fastighetssektorn

Omställningstakten löper på samtidigt som konjunkturen och elpriserna fortsätter att ...
Läs mer
Daniel Granath

Centigos nya stjärnrekrytering - Helena Dykes

I april startade den erfarne och mångfacetterade Helena Dykes sin resa på Centigo. Helena ...
Läs mer
Mattias Tellrud

Framtidssäkra fjärrvärmeaffären genom att förstå kundens behov

Allmänhetens medvetenhet kring energifrågan har aldrig varit så stor som den blev under ...
Läs mer
Oscar Spinos

Key takeaways från Centigos branschkväll med energi- och fastighetssektorn

Energilandskapet genomgår stora förändringar, och de energirelaterade utmaningarna blir ...
Läs mer
Sara Mo

4 snabba med Ludwig Hägglund

Tidigare under våren fick Centigo och affärsenheten Change and Customer Excellence ...
Läs mer
Hugo Söderberg

Bygg- och fastighetsbranschen - lösningen på energiomställningen?

Vilka affärsmöjligheter finns för bygg- och fastighetsbolag i energiomställningen? Här ...
Läs mer
Diden Tiwana

Fyra snabba med David Zetterberg

Vem är du och vad gör du på Centigo?
Läs mer